Riihiviita-Sammalistonsuo

Yleiskuvaus:

Riihiviidan tila on perustettu jo vuonna 1827. Kartanon itäpuolella avautuu laaja viljelymaisema, joka houkuttelee monia peltolajeja.

Sammalistonsuo on VAPO:n turvetuotantoalue iihiviidan eteläpuolella, jolla aloitettiin turvetuotanto vuonna 1975. Alueella tuotetaan pääasiassa kasvuturvetta. Turpeennosto on madaltanut aluetta ja muuttanut entiset pellot laajoiksi allasmaisiksi turvekentiksi, joiden kuivatusta pyritään säätelemään pumpuilla. Sammalistonsuo sijaitsee Riihimäen kaupungin taajama-alueen pohjoispuolella noin 3 km kaupungin keskustasta. Kantatie nro 54 kulkee hankealueen läpi. Sammalistonsuota ympäröivät pelto-, metsä- ja teollisuusalueet. Lähipiirissä on myös asutusta.

Keväisin ja syksyisin erinomainen muuttoparvien ja yksittäisten harvinaisten lajien kerääntymiskohde. Suohaukat, kahlaajat jne.

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6741025&x=377429&lang=fi

riihiviita.jpg

Kuva: Jonna Viisainen