Turengin altaat

Yleiskuvaus:

Turengin sokeritehtaan entinen, nyttemmi8n käytöstä poistettu liete- ja vesiallasalue. Runsaasti rikkakasvillisuutta, osittain pensaikkoa. Alueen erinomaisuus lintupaikkana perustui aiemmin jatkuvalle teolliselle toiminnalle. Nykyisin palvelee edelleen lintupaikkana, jonka lajisto on muuttumassa ja aiemmin havaitut yksilömäärät pienentyneet alueen umpeenkasvamisen seurauksena. Muutaman erityislajin tärkeä pesimäpaikka varsinkin sisäsuomessa (naurulokki, pikkutylli, liejukana). Muuttoaikana tärkeä sekä kahlaajille että pikkulinnuille, talvella runsaan rikkaruohokasvuston vuoksi siemensyöjille.
 
Kriteerilajit:
Uikut, kahlaajat, lokit, sorsalinnut, yölaulajat

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6756797&x=371931&lang=fi

turengin-altaat.jpg