Kernaalanjärvi

Yleiskuvaus:

Kernaalanjärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön ja toimii alueellisena vesistöjen kerääjänä ja siihen laskevat vedet Lammin, Lopen ja Rengon, läntisen Hämeenlinnan ja jopa Hattulan ja Kalvolan alueilta. Tämä Salapausselän pohjoispuolisen alueen vedet kokoava Kernaalanjärvi laskee Hiidenjokea myötenVanajaveteen ja siitä edelleen pohjoiseen. Kernaalanjärvi paljastui yhdeksi Suomen saastuneimmista sisäjärvistä 1980-luvulla. Syynä olivat Tervakosken erikoispaperitehtaalla 1956-84 käytetyt PCB-valmisteet.

Kriteerilajit:
Uuttukyyhky, lokit, uikut, kahlaajat

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6749299&x=370667&lang=fi