Hakoisten pellot

Yleiskuvaus:

Janakkalan maisemassa vuorottelevat jääkaudella muodostuneet metsäiset harjut, järvet ja joet sekä satoja vuosia viljellyt pellot. Hakoisten linnavuori tarjoaa näköalapaikan Janakkalan kirkolle, Kernaalanjärvelle ja Tervakosken suuntaan. Hakoisten linnavuoren ympäristö on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Kartanon pelloille muodostuu usein keväällä tulva-alueita, jotka kokoavat vesilintuja. Petolintujen suosima saalistusalue: hanhet, kurki, joutsenet, hiirihaukka, piekana, suohaukat, kottarainen, merikotka.

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6751569&x=369033&lang=fi

maisema-yleis.jpg

Kuva: Jonna Viisainen