Äimäjärvi

Yleiskuvaus:

Äimäjärvi kuuluu Oikolanjoen vesistöalueeseen. Järvi koostuu kahdesta erillisestä altaasta. Luoteisosa on matalaa, lähes kokonaan alle 3:n syvyistä aluetta, jonka vesi ei kerrostu kesäisin. Eteläosa on syvempi ja kerrostuu sekä talvisin että kesäisin. Äimäjärven valuma-alueella on seitsemän järveä. Järven rantamille sijoittuu Kalvolan kaupunginosan keskustaajama Iittala.

Äimäjärven tila kokonaisuutena on jo pitkään ollut varsin huono ja veden laatu on luokiteltu välttäväksi. Äimäjärvi jakautuu veden laadultaan kahteen toisistaan poikkeavaan osaan, eteläiseen Rastinselkään ja kapeampaan ja heikkolaatuisempaan luoteisosaan.

Äimäjärveä rehevöittävät voimakas hajakuormitus, luonnonhuuhtouma ja pohjasedimentistä vapautuvat ravinteet. Aiemmin myös jätevesipumppaamojen ylivuodot lienevät rehevöittäneen järven luoteisosaa. Hajakuormitusta tulee sekä suoraan rannoilta, että erityisesti järveen laskevista pelto-ojista.

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=80000&text=%C3%84im%C3%A4j%C3%A4rvi&srs=EPSG%3A3067&y=6775271&x=345585&lang=fi