Ormajärvi + puhdistamo

Yleiskuvaus:

Ormajärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Yhdessä viereisenUntulanharjun kanssa se muodostaa valtakunnallisesti arvokkaan luonnontyyppien kokonaisuuden. Ormajärvi on lähdevaikutteinen, pohjavedestä vesitäydennystä saava harjun liepeillä sijaitseva järvi.  Järven pinta-ala on noin 6,5 km² ja sillä on rantaviivaa 16 kilometriä. Se laskee Ormijokea pitkin Suolijärveen.

HUOM! Vanhakartanon pelloilla liikkumista vältettävä! Alue hallittavissa teiltä nähtynä.

Kriteerilajeja:
Peltosirkku, niittykirvinen, töyhtöhyyppä, kuovi, uikut, sorsalinnut

kartta:

 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6774756&x=391950&lang=fi