Kaskenmäki

Kaskenmäki on luonnontilainen ja edustava vanha metsä, joka sijaitsee melko korkealla mäellä. Alueen laajuus on n. 45 ha. Kaskenmäki on  pääasiassa varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna koivua. Maapuita ja kuollutta pystypuustoa on paikoin hyvin runsaasti, kaatuneet puunrungot vaikeuttavat paikoin kulkemista.

Lintudirektiivilajeista alueella tavataan pohjantikka, palokärki ja pyy. Kaskenmäessä on tavattu pesimäaikaan myös mm. pikkusieppo ja idänuunilintu.

Kaskenmäki kuuluu vanhojen metsien suojelukohteisiin yksityismailla.

Kriteerilajeja:
Idänuunilintu, pohjantikka, pikkusieppo

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6779395&x=342749&lang=fi

kaskenmaki.jpg