Hattelmalanjärvi, metsä

Yleiskuvaus:
Melko pitkälle umpeenkasvanut ja soistunut lintujärvi, jossa kuitenkin edelleen jäljellä yhtenäinen, laajahko avovesialue. Järveä ympäröivät kauttaaltaan kuusi- ja mäntyvaltaiset sekametsälaikut ja kulttuurimaisema. Tarvitsisi pikaista kunnostustoimenpiteitä; ruoppaus ja vedenpinnan nosto auttaisivat asiaa, koska rannat soistuneet ja avoveden osuus pienenee alati. Muuten osmankäämikkö, muut rantakasvit sekä rantoja kauttaaltaan kapealti ympäröivä koivuvaltainen lehtimetsävyöhyke valtaavat ajan myötä järven.

Kriteerilajeja:
Uikut, lokit, sorsalinnut

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&srs=EPSG%3A3067&y=6761984&x=361865&lang=fi