Puujokivarsi

Yleiskuvaus:

Puujoki saa alkunsa Mommilanjärven eteläpäässä sijaitsevasta Ansionjärvestä. Mommilanjärvestä vesi kulkee Ansionjärveen järvimäistä Haminanjokea pitkin. Ansionjärvi sijaitsee Hausjärven taajaman pohjoispuolella. Mommilanjärvi, Haminanjoki ja Ansionjärvi muodostavat oikeastaan yhtenäisen vesialueiden jonon pohjois-eteläsuunnassa.

Pituutta Puujoella on noin 35 km ja se laskee lopulta Vettenjakamo -nimiseen jokiuoman laajentumaan, joka on Kernaalanjärven välittömässä yhteydessä. Korkeusero Mommilanjärven ja Kernaalanjärven välillä on vain 3 m. Sen vuoksi Puujoki on herkkä tulvimaan. Puujoki onkin ainoa Hämeessä säännöllisesti tulviva joki. Puujoen alueesta 38 % on peltoa ja 45 % metsää. Loput 17 % ovat avohakkuualueita, kosteikkoja ja soita.

Kriteerilajeja: Ruisrääkkä, keltavästäräkki, peltosirkku, yölaulajat

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=80000&srs=EPSG%3A3067&y=6746190&x=378204&lang=fi