Kilpisuo

Yleiskuvaus:
Varpu- ja isovarpurämeitä, keskiosissa kohtalaisen märkää, myös kuljuja ja lampareita. Märkää kuljua lähellä eteläisen keitaan itäosaa, joka yleisesti ottaen on suon vetisin paikka. Sieltä ja vähän siitä pohjoiseen tavattiin suurin osa varsinaisista suolintulajeista. Mm. kapustarinta pesivänä.

Lisätietoja linnustolaskennoista:

V. 2010: Kahden käyntikerran kartoitus toukokuussa + pikainen lisäkäynti kesäkuussa/Tringa. Kaikki kosteikkolajit (ja muut ei varpuslinnut) ja paremmat varpuslinnut kartoitettiin.

Kriteerilajeja:

Suokahlaajat, keltavästäräkki, niitykirvinen, lapinharakka, pohjansirkku 

kartta:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=6733887&x=398226&lang=fi