MAALI-Hanke

maalikuva

 Kanta-Hämeen lintutierteellisen yhdistyksen valmis Maaliraportti

MAALI - Maakunnallisesti tärkeä lintualue

BirdLifen työ linnuille ja lintuharrastajille tärkeiden alueiden säästämiseksi on laajentunut aluetasolle: MAALI-hankkeeksi (MAALI = maakunnallisesti tärkeä lintualue). MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla.

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ovat toistaiseksi jääneet valtaosin kartoittamatta. MAALI -hanke pureutuu tähän ongelmaan. Hankkeen tuloksena osoitetaan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden sijoittuminen maakuntakohtaisesti. Hankkeen tavoitteena on näiden niin lintuharrastajille, linnuille kuin muillekin eliöille, tärkeiden alueiden säästäminen.

Hankkeessa keskitytään erityisesti jo olemassa olevan tiedon käyttöön. Aineiston pohjana toimii yhdistyksiin ja lintuharrastajille vuosikymmenten aikana kerätty tieto (havaintoarkisto) ja kokemus. Tiira-lintutietopalvelu on tähänkin työhön hyvä käytännön työkalu, minkä takia on tärkeää, että Tiira-lintutietopalvelusta löytyy lintuharrastajien havainnot mahdollisimman kattavasti. Lisäksi hankkeessa tehdään uusia ja täydentäviä inventointeja potentiaalisille tärkeille alueille.

Kaikki voivat osallistua

MAALI -hanke on lintuharrastajien yhteinen. Sen hyvää toteutumista voi auttaa helposti esimerkiksi: kirjaamalla havaintoja Tiiraan (myös aiempien vuosien havaintoja)

ehdottamalla potentiaalisia MAALI-kohteita paikallisyhdistyksille

osallistumalla potentiaalisten MAALI-kohteiden linnuston inventoimiseen

 

Yhdistyksen MAALI-yhteyshenkilöt:

Aki Aintila
Markku Hyvärinen
Juhani Kairamo
Jonna Viisainen

Jäsenistö voi ehdottaa muita paikkoja perusteluineen aluevastaava Aki Aintilalle sähköpostilla:
aki.aintila(ät)helsinki.fi

Lisätietoja BirdLifen valtakunnallisesta MAALI-hankkeesta:

http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/maali/index.shtml

pdfMAALI -kriteerit

 

MAALI-työryhmän ehdotukset MAALI-paikoiksi joulukuussa 2011.
Jokaisesta kohteesta on tarkempi esittely tällä sivulla linkin takana.
Suurin osa kohteista on löydettävissä myös Tiira-järjestelmästä
yhdistyksen omien paikkojen kohdalta.

HATTULA
Rietoo-Mervi-Suontaka
Vuorentaka/Hakion suo

HAUSJÄRVI
Kilpisuo
Puujokivarsi
Turkhauta

HÄMEENLINNA
Hattelmalanjärvi, metsä / Hml
Jokijärven pohjoispuoli / Hauho
Kaskenmäki / Kalvola
Kuurilan pellot / Kalvola
Ormajärvi + puhdistamo + Vanhakartanon pellot / Lammi
Paukkarin aukea / Kalvola
Äimäjärvi / Kalvola

JANAKKALA
Hakoisten pellot
Kernaalanjärvi
Turengin altaat
Suurisuo

LOPPI
Salmion vanha metsä

RIIHIMÄKI
Riihiviita-Sammalistonsuo.