Kevätkatsaus 2007

Kevät oli muuton suhteen yksi kaikkien aikojen varhaisimmista. Kaikkiaa 17 lajia
saapui alueellemme ennätysaikaisin ja pari lajia sivusi entistä ennätystä. Etenkin maa-
liskuu toi meille huippuaikaisia lajeja. Loppukeväästä lintujen muuttoaikataulut normalisoituivat.

Lauri Kokkala

   Jälleen kerran isot linnut esiintyivät poikkeuksellisen runsaina. Joutsen jatkaa voittokulkuaan ja keväiset määrät ovatkin jo todella suuria. Anser-hanhia ja kanadanhanhia havaittiin tavallista enemmän. Kurkia ilmoitettiin jopa yli 6000 yksilöä, joka
on noin kolminkertainen määrä edellisiin keväisiin verrattuna.
   Tiira havaintojenkeruujärjestelmän ansiosta saatiin myös uusia havainnoitsijoita ja
täten yhä kattavampi katselmus kevään kulkuun. Edelleen on kuitenkin vara lisätä
havaintoilmoituksia, etenkin aktiivi maastojyriltä kaivataan havaintoja.
   Tässä katsauksessa on esitetty perinteisesti ensimmäiset muuttajat, mutta tarkoitus on yhä enemmän kuvata muuton kulkua ja määriä.

Kevään sää: Talvisen helmikuun jälkeen maaliskuu olikin jo todella keväinen. Lumet
sulivat puolenkuun aikoihin ja sulapaikkoja oli normaalia enemmän järvissä ja joissa.
Lämpötilat kohosivat loppukuusta yli 10 asteeseen.
   Huhtikuu oli lämpötiloiltaa keskimääräinen kuten toukokuukin. Molempien kuukausien alkupuolet olivat sateettomia, kun taas loppukuissa satoi runsaastikin.
Jäät lähti järvistä poikkeuksellisen aikaisin. Esim, Hauhonselästä 10.4., joka on toiseksi aikaisin kautta aikain.


KYHMYJOUTSEN Cygnus olor
   Aikaisuusennätys parani 5 päivää. 15.3. Hml Hattelmala 1 S (MHV), 19.3. Kal Äimäjärvi 2 ad p (SR), 27.3. Hat Lehijärvi 2 ad p (TN, SN), 13.4. Hat Hattulanselkä
2 N (JKA) ja 14.4. Jan Leppälammi 1 SE (MHV).

PIKKUJOUTSEN Cygnus columbianus
   Kaksi havaintoa, jotka molemmat alittivat saapumisennätyksen. 24.3. Kal Lintu-
maanjärvi 1 p (SV) ja 25.3. Lam Pienistö 1 p (JH).

JOUTSEN Cygnus cygnus
   Kolme helmikuista havaintoa saattoi jo olla kevätmuuttajia. Ensimmäiset maaliskuiset: 4.3. Lam Porraskoski 2 ad p (Arja Keskinen-Ruoppila)ja 9.3. Hml
Kauriala 1 SE (LL, VA). 10.3. jo kuudella paikalla ja 13.3. ens. kerääntymä Hat
Suontaka 29 p (KJ, MV). Saapumisen aikaisuutta kuvaa, että 15.3. mennessä tehtiin
jo 81 havaintoilmoitusta.
   Seuraavassa joitakin muuttoa kuvaavia havaintosarjoja: Hat Suontaka 13.3. 29 p
(KJ), 16.3. 38 p (KJ), 18.3. 58 p (ALK), 19.3. 64 p (SV). Kal Iittala Tiirue 16.3. 44 p
(MR), 18.3. 68 p (MR), 20.3. 77 p (MR) ja 24.3. enää 25 p (MR). Lop Pilpala 16.3.
34 p (CC, HJ), 20.3. 36 p (HJ), 24.3. 64 p JMV, AV) ja 25.3. 70 p (CC). Hau Hyömäki Uittoonlahti 18.3. 39 p (LK), 30.3. 84 p (MR), 31.3. 98 p (LK), 1.4. 106 p
(MR) ja vielä 6.5. 81 p (LK). Kal Lintumaanjärvellä oli 24.-25.3. 102 p MR, SV) ja
6.4. peräti 155 p (IHA). Lam Pienistö 25.3. 57 p (JH) ja Ren Lairo 4.4. 105 p (SV).
   Luppojoutsenia viivytteli 17.4.-11.5. Hau Hauhonselällä enimmillään kaikkiaan
164 yks kahdessa parvessa ja 22.5. Lam Hietoinen 82 p (KMY).

METSÄHANHI Anser fabalis
   Ensimmäiset määritetyt 24.3. Lop Pilpala 6 p (JMV, AV) ja Rmk VP 3 p (JPE).
Koko keväänä nähtiin n 320 p ja 590 muuttavaa metsuria. Päämuutto osui 14.-16.4.
   Määrittämättömiä hanhia havaittiin kaikkiaan n. 570 muuttavaa joista suurin osa
todennäköisiä metsähanhia.

TUNDRAHANHI Anser albifrons
   Jälleen uusi aikaisuusennätys: 27.3.-29.4. Lop Pilpala 1-3 p (HJ, ym), 6.-15.4. Kal
Muulinjärvi 1 ad p IHA, MR, ym) sekä arktikan aikaan 26.5. Hsj Turkhauta 2 ad p (KMY).

MERIHANHI Anser Asser
   Kaikki havainnot: 15.-20.3. Hat Suontaka 1-2 p ATA, EA. ym), 24.3. Kal Muulin-
järvi 3 E (Pekka Marjomaa), 25.3. Ren Hevoskolu 2 m (HH), 30.3. Lam Vanhakartano
2 p (MR), 3.-6.4. Lop Pilpala 1 p (CC, ym) ja 21.4. Lop Sajaniemi 2 p (HJ).

KANADANHANHI Branta canadensis
   Erittäin runsas esiintyminen. Uusi aikaisuus ennätys koheni reippaasti. (ed 14.3.02)
2.3. Rmk Jv-puhdistamo 2 p (MPE), 14.3. Hau Hyömäki 4 p ja Hau Alvettula Lakkian
Selkä 3 p (MR, LL), 15.3. Hat Katinala 1 p (ATA, EA, LL).
   Ei suuria kerääntymiä. 22.3. Hat Suontaka 12 p (HSE, ym).

VALKOPOSKIHANHI Branta leucopsis
   Kaikki havainnot: 7.5. Lop Loppijärvi 1 p (HJ), Hat Hattulanselkä 10 SSE (JKA),
Rmk Arolampi 10 kiert (JPE), 15.5. Hml Kirjaston ranta 50 yöm. (TN, SN), Hml
Tiiriö 1 S (KJ), 16.5. Tuu Teuronjärvi 33 ENE (JS) ja 24.5. Hat Lehijärvi 1 p (LL).

HAAPANA Anas penelope
   28.3. Hat Lepaa 1 k p (MR), 29.3. Hat Mervenselkä 10 p (ALK), Rmk Arolampi
2 p (HH) ja Hml Miemalanselkä 2 p (KJ). Suurin kerääntymä vaatimaton 17.4. Lam
Ormajärvi 15 p (JH).

HARMAASORSA Anas strepera
   Nykyään lähes joka kevät pari havaintoa: 14.4. Hml Keskusta kn kiert (MHV) ja
9.5. Lam Jv-puhdistamo 1 k p (JH).

TAVI Anas crecca
   9.3. Hml Paroinen 1 paikalla talvehtinut naaras (LK). Ensimmäinen muuttaja 25.3.
Jan Tervajokisuu 1 p (ATA, EA).
   2.4. Hat Mervenselkä 26 p (SV) ja 12.4. Kal Muulinjärvi 80 p (MR).

SINISORSA Anas platyrhynchos
   Isoimpia kerääntymiä talvehtimispaikkojen ulkopuolelta: 28.3. Hau Alvettula Ellilä 160 p (LK), 29.3. Kal Äimäjärvi 59 p (AAI), 9.4. Lam Lamminjärvi 50 p (RHY) ja
Ren Lairo 54 p (JMV, AV).

JOUHISORSA Anas acuta
   Kaikki havainnot; 2.4. Hat Lehijärvi 1 k p (MR, LL), 9.4. Lop Kaartjärvi 4 p (JMV, AV), 14.4. Kal Muulinjärvi 2 p (IHA,HSE) ja 18.4. Hat Lehijärvi 2 p (SV, LL).

HEINÄTAVI anas querquedula
   Kevään ainoa havainto 15.5. Rmk Paalijärvi 1 k p (HH).

LAPASORSA Anas clypeata
   16.4. Jan Kernaalanjärvi 2 p (HSE), 23.4. Jan Turenki 2 p (TS), 26.4. Lop Kormu 3 p (JMV, AV) ja Rmk VP 2 p (MPE).
   28.4. Kal Muulinjärvi 13 p (Petri Sola, ym).

PUNASOTKA Aythya ferina
   28.3. Hau Alvettulanjoki 2 k p (LK), 29.3. Jan Kernaalanjärvi 5 p (ALK).
   Suurimmat kerääntymät: 2.4. Hat Vesunti 13 p (KK) ja 26.4. Hau Jokijärvi 26 p (KK).

TUKKASOTKA Aythya fulicula
   30.3. Hau Alvettulanjoki 5 p (MR), 31.3. Kal Äimäjärvi 4 p (IHA, ym) ja Hat
Hattulanselkä 1 k p (JKA).
   Suurimmat kerääntymät: 19.4. Kal Kutila 40 p (TS) ja 4.5. Hml Miemalanselkä 32
p (AK, RK).

LAPASOTKA Aythya marila
   Ainoa arktikan aikaan 23.5. Hat VS Keisa 2/1 p (HPI, ym)

ALLI Clancula hyemalis
   Kaikki havainnot: 15.5. Rmk Paalijärvi 5 p (HH), 16.5. Hat Kynnösmäentie 50
yöm. (TN, SN), 19.5. Lop Räyskälä 200 yöm. (CC) ja 21.5. Lam Ormajärvi 1 k p (JH).

MUSTALINTU Melanitta nigra
   Kaikki havainnot: 6.5. Hml Miemalanselkä 4 p (AK, RK), 11.5. Tuu Torppikulma 1 parvi yöm. ( TM), 19.5. Lop Räyskälä 20 yöm. (CC) ja 23.5. Hat VS Keisa 4/1 p (HPI).

PILKKASIIPI Melanitta Fusca
   Yksi ainoa yksilö: 26.4. Hml Uimahallinranta 1 k p (PMY).

TELKKÄ Bucephala clangula
   9.3. Rmk Arolampi 2 p (JPE), 11.3. Jan Tervajokisuu 1 n p (ATA, EA). Maaliskuulta kaikkiaan 57 havaintoilmoitusta.
   Suurimmat kerääntymät Kal Äimäjärvi 28.3. 62 p ja 1.4. 112 p (MR).

UIVELO Mergus albellus
   Saapumisennätys parani 6 päivällä. 23.3. Kal Äimäjärvi 1 k p (IHA, LL, SR),
25.3. Hat Lepaanvirta 1 k p (KK), 27.3. Jan Kernaalanjärvi 4 p (ALK).
   Suurimmat kerääntymät 9.4. Lop Kaartjärvi 11 p ja Hat Vesunti 11 p (KK).
Kaikkiaan kevään aikana nähtiin n 90 yksilöä.

TUKKAKOSKELO Mergus Serrator
   14.4. Hat Hattulanselkä 2 NW (JKA), 17.4. Lam Ormajärvi 3 k p (JH), 18.4. Hat
Lehijärvi 2 p (HSE; AJL). Huhtikuussa vielä 4 havaintoa 8 yksilöstä.

ISOKOSKELO Mergus merganser
   11.3. Kal Oikolanjoki 2 p (IHA), 13.3. jo usealla paikalla. Ei suuria kerääntymiä.
6.4. Lop Kk uimaranta 16 p JMV, ym).

PELTOPYY Perdix perdix
   Huhtikuun lopulta kolme havaintoa: 24.4. Jan Toiva 1 Ä (HH) ja Jan Piilonkulma 1 Ä (HH) sekä 28.4. Hat Pelkola 2 p (Petri Sola, ym).

KAAKKURI Gavia stellata
   14.4. Kal Äimäjärvi 2 p (ATA, EA), 15.4. Lam Biol asema 2 p (JH), Hau Kokkala 1 m (LK) ja Hat Lehijärvi 3 p (SV). Huhtikuussa vielä 7 paikalla 11 yksilöä. Isompia kerääntymiä ei raportoitu.

KUIKKA Gavia arctica
   9.4. Lop Kaartjärvi 1 p (JMV, AV), 14.4. Lam Biol. asema 2 p (JH) ja Hat Hattulan-
selkä 1 N (JKA). Lisäksi n 60 yksilöä huhtikuulta. Kaakkurin tavoin ei suuria kerääntymiä.
   Arktisia gavioita: 23.5. Lam Syrjäntausta 18 NE (TM ) sekä sp:t 15.5. Jan Hakoinen
5 NE (AAI) ja 18.5. Lam Parikkala 13 NE (TM ).

SILKKIUIKKU Podiceps cristatus
   Saapumisennätys siirtyi maaliskuulle: 31.3. Hat Mervenselkä 1 p (SV), seuraavat viikko myöhemmin 7.4. Hat Peltokylä 1 p (Kyösti Kopra) ja 8.4. Kal Äimäjärvi 4 p
(IHA). Huhtikuun suurimmat kerääntymät 14.4. Jan Kernaalanjärvi 15 p (MR) ja 18.4.
Hat Lehijärvi 15 p (LL, TS). Toukokuun alussa 5.5. Hat Lehijärvi 54 p (TN, SN).

HÄRKÄLINTU Podiceps grisegena
   Mukavasta 25 havaintoa huhtikuussa n. 40 yksilöstä. Saapumisennätys parani päivällä 3.4. Hml Katumajärvi 2 Ä (AK). Seuraavat 15.4. Lop Loppijärvi 2 p (KP, ym) ja 16.4. Hat Lehijärvi 1 p (KJ).
   Suurin määrä 27.4. Lop Loppijärvi 7 p (KP).

MUSTAKURKKU-UIKKU Podiceps a-uritus
   Havaintoja viideltä paikalta: 24.4. alkaen Jan TA 1-2 p (Johanna Sahila, ym), 27.4.
Alkaen Rmk Hirvijärvi 2 p (HH) ja Jan Turenki Lastujärvi 1 p (KMY, ym),6.5. Rmk Paalijärvi 3 p JP, MP, ym) sekä 11.5. Lam Jv-puhdistamo 1 p (IHA; JK).

MERIMETSO Phalacrocorax Carlo
   Saapumisennätys siirtyi maaliskuulle: 30.3. Hat Hattulanselkä 2 SSW (JKA). Seuraavat normaaliin aikaan 29.4. Tuu Teuronjärvi 4 NW (JS), 8.5. Lam Ylänäinen
4 NNW (TM ) ja 22.5. Hat VS 1 p (SV).

KAULUSHAIKARA Botaurus stellaris
   Ensimmäinen maaliskuulta 30.3. alkaen Jan Toivanjoki 1 Ä (HH, MVA). Huhti-
kuussa havainnot 16 huutelijasta, joista 6 Toivalta. 9.4. Tuu Ylinen Tuuloslammi 1
Ä (H.Kolunen), Ren Kyynäröinen 1 Ä (JMV, AV), Jan Virala 1 Ä (AAI) ja Hat
Vesunti 1 Å (KK).

HARMAAHAIKARA Ardea cinerea
   Kaksi maaliskuista: 31.3. Hsj Sulava 1 p (K.Lehto) ja Rmk VP 1 p (MPE, ym).
Seuraavat 15.4. Hat Tenhola 1 p (PH, SV) ja Jan Hakoinen 2 p (AAI). Huhtikuulta
havaintoja n. 10 Areasta.

MEHILÄISHAUKKA Pernis apivorus
   15.5. Tuu Teuronjärvi 1 W ja sama paikka 17.5. 1 SW (JS) sekä Hat Hattulanselkä
1 N (JKA). Näiden lisäksi toukokuulta vain 6 havaintoa 8 yksilöstä.

MERIKOTKA Haliaetus Albinilla
   Kevätkauden ensimmäinen 10.3. Kal Sittala 1 ad kiert (R.Onnela, ym). 10.3-16.4.
nähtiin alueellamme kaikkiaan 4 paikallista ja 18 muuttavaa merikotkaa, joka on
tähänastinen kevätennätys.

RUSKOSUOHAUKKA Circus aeruginosus
   1.4. Hat Ihalempi 1 k kiert (ALK), 3.4. Lop Launonen 1 k NE (HJ),9.4. Jan Toivan-
joki 1 k p (MVA). 14.4. lähtien jo usealla paikalla.

SINISUOHAUKKA Circus cyanus
   31.3. Jan Suurisuo 1 k NW (JVS), 6. ja 9.4. Lop Pilpala 1 k p (MVA, SV). Huhtikuussa lisäksi 4 havaintoa 5 yksilöstä. Toukokuussa vielä 3 havaintoa. viimeinen 7.5. Jan TA 1 k p (SPE, PPE).

KANAHAUKKA Accipiter gentilis
   Vain 7 muuttavaa 20 paikallisen lisäksi.

VARPUSHAUKKA Accipiter nisus
   Paras muuttopäivä 15.4., jolloin yht. 22 muuttavaa. Ren Hevoskolu 5 m, Kal Pirttikoski 6 m, Rmk Korttionmäki 6 m ja Jan Hakoinen 4 m.

HIIRIHAUKKA Buteo buteo
   Ensimmäiset 11.3. kolmella paikalla: Hml Aulanko 1 p, Kal Pirttikoski 1 m ja Jan
Paisto 1 m. Maaliskuussa jo 23 muuttavaa. Huhtikuussa 12 muuttavaa. Suurin määrä
15.4. Kal Pirttikoski 6 p (IHA).

PIEKANA Buteo lagopus
   Ensimmäinen reilusti ennätysaikaisin 15.3. Kal Pirttikoski 1 m (MR, LL). Toinen
normaalisti 14.4. Hsj Erkylä 1 m (EP). 14.-16.4 jaksoon osui päämuutto jolloin nähtiin 4 paikallista ja 6 muuttavaa. Kevään viimeiset 22.4. Rmk Korttionmäki 1 m (HH) ja 28.4. Tuu Teuronjärvi 1 m (JS).

MAAKOTKA Aquila chrysaetos
   Moneen vuoteen runsain esiintyminen. 12.-14.3. Jan Suurisuo 1 p (TS, MR, ym).
Kyseisellä paikalla myös talvelta useita havaintoja. 14. ja 15.3. Kal Pirttikoski molempina päivinä 4 2kv m (IHA, MR), 25.3. Kal Pirttikoski 1 m (MHY, ym), 27.3.
Lop Jokiniemi 1 kiert (SV), 30.3. Rmk Suokylä 1 S (MPE) ja viimeinen 10.4. Lop Purinsuo 1 S (SV).

SÄÄKSI Pandion haliaetus
   Muutto alkoi hieman keskimääräistä myöhemmin. 13.4. Jan Kernaalanjärvi 1 p (ATA, EA) ja Hat Lahdentaanlahti 1 kiert (KK), 14.4. Rmk Arolampi 1 p (HH).
15.4. alkaen jo usealla paikalla.

TUULIHAUKKA Falco tinnunculus
   Kaksi ensimmäistä maaliskuussa: 26.3. Jan Paisto 1 k p (MHY) ja 30.3. Hau Kokkala 1 k p (LK). Seuraavat vasta 14.4. Jan Turenki 1 m (JVS) ja Kal Pirttikoski
1 k m (SV). Kaikkiaan muuttajia oli edellisvuotta vähemmän.

AMPUHAUKKA Falco columbarius
   Muuton alku vaikea todeta koska alueellamme talvehti useita yksilöitä.
Maaliskuussa 5 havaintoa , huhtikuussa 8 havaintoa ja toukokuussakin vielä 2.

NUOLIHAUKKA Falco subbuteo
   6.5. Jan Kernaalanjärvi 1 p (TNU, JLA), 9.5. Hat Tenhola 1 kiert (PH). Yleistyi
Puolenkuun jälkeen.

LUHTAKANA Rallus aquaticus
   Kaksi ensimmäistä huhtikuun puolella: 24.4. Jan Toivanjoki 2 Ä (HH) ja 26.4. Tuu
Toivaala 1 Ä (TM ).

LUHTAHUITTI Porzana porana
   Ensimmäiset heti vappuna: 1.5. Jan Haapajärvi 1 Ä (TN) ja 2.5. Jan  Toiva 1 Ä (MR, LL).

RUISRÄÄKKÄ Crex crex
   19.5. Tuu Teuronjärvi saha 1 Ä (JS). Toukokuussa kaikkiaan 11 yksilöä.

LIEJUKANA Gallinula chloropus
   Löytyi jälleen Turengin altailta 17.5. (JUK, MR, ym)

NOKIKANA Fulica atra
   16.3. Hml Keskusta Vanajavesi 2 p KJ, SPE, ym), 26.3. Kal Äimäjärvi 1 p IHA).
28.3. Kal Äimäjärvi jo 24 p (MR) ja 1.4. 90 p (ALK).

KURKI Grus grus
   Ensimmäinen sivusi saapumisennätystä 14.3. Kal Paukkarinaukee 1 NNE (M. Ranta-Eilola, ym), 15.3. Jan Turenki 1 m (KMY) ja Hat Ihalempi 1 p (SV).
Maaliskuulta kaikkiaan 32 havaintoilmoitusta n. 80 yksilöstä. Päämuutto ajoittui
jaksolle 13.-16.4. Seuraavassa jakson päivittäiset muuttosummat: 13.4. 235, 14.4 533,
15.4. 3037 ja 16.4. 1371 m. 26.4. muutti vielä 339 kurkea.
   Kevättä voidaan pitää kaikkien aikojen kurkikeväänä koska alueemme yhteissumma
oli n. 150 paikallista ja peräti yli 6000 muuttavaa eli noin kolminkertaisesti edellisiin
keväisiin verrattuna.

MERIHARAKKA Haematopus ostralegus
   Kaikki havainnot: 24.4. Hml Uimahallinranta 1 p (LL, ym), 5.5. Hat Katinala 2 p (TN, SN, JKA), 20.5. Rmk Peltosaari 1 S (HH), 23.5. Hat VS Keisa 1 p (HPI, ym) ja
25.5. Lam Avuskulma 1 yöm. (J. Korpenfelt).

PIKKUTYLLI Charadrius dubaus
   28.4. Rmk Peltokylä 1 p (HH), 30.4. Hat Sattula 1 p (SV). Toukokuulta 6 havaintoa 11 yksilöstä.

TYLLI Charadrius hiaticula
   Vain kaksi havaintoa: 6.5. Rmk VP 1 p (HH) ja Hau Matkantaka 1 p (LK).

KERÄKURMITSA Charadrius morinellus
   19.5. Rmk Riihiviita 1 p (HH) ja samalla paikalla 26.5. peräti 34 p (HH, ym)

KAPUSTARINTA Pluvialis apricaria
   23.3. Jan Hakoinen 1 p (ALK), 25.3 Jan Paisto 1 m (EH, ym) ja Hsj Mommila 1 m
(PR, RH).
   Huhtikuun puolivälin jälkeen todella suuria kerääntymiä: Hat Suontaka 18.4 115 p
(HSE, AJL), 22.4. 114 p , 28.4. 157 p, 29.4. 300 p (K.Kopra) ja 5.5. 250 p. 28.4. Rmk
Siirtola 200 p (JP), Lop Kormunpellot 206 p ja 53 m (CC) sekä Rmk Riihiviita 236 p
(HH). 29.4. Hml Vuorentaanpellot 113 p (ALK), 30.4. Jan Tanttala 280 p (KMY), 4.5.
Jan Tanttala huikeat 550 p (KMY) ja Lam Vanhakartano 370 p (JH), 6.5 Jan Kiipula
110 p (JVS) ja Jan Heinäjoki 161 p (KMY), 7.5. Lop Kormu 120 p (JMV) ja viimeinen suurempi määrä 11.5. Lam Vanhakartano 110 p IHA, JK).

TÖYHTÖHYYPPÄ Vanellus vaellus
   10.3. Rmk Riihiviita 6 p (MPE), 11.3. Jan Hakoinen 3 p (ALK) ja Rmk Korttionmäki 2 m (HH). Maaliskuussa kaikkiaan 115 havaintoilmoitusta.
   Suurimpia kerääntymiä: 14.3. Hat Suontaka 93 p (MR, LL), 23.3. Lop Pilpala 119 p
(HJ). 21.3. Hat Mervi 121 p (SV), 23.3. Kal Paukkarinaukee 125 p (IHA, JK) sekä
24.3. Hsj Turkhauta 180 p (KMY) ja Lop Pilpala kevään suurin 320 p (JMV, AV).

LAPINSIRRI Calidris temminckii
   Vain yksi havainto: 14.5. Tuu Teuronjärvi saha 2 NE (JS).

SUOKUKKO  Philomachus pugnax
   Kaikki havainnot: 22.4. Jan Tanttala 5 NE (JVS), 27.4. Rmk VP 1 p (MPE), 28.4.-6.5. Hat Katinala 1-2 p (SV, ym), 2.5. Jan Hakoinen 8 p (MR, LL) ja 8.-9.5. Hau
Matkantaka 1-3 p (LK, MR).

JÄNKÄKURPPA Lymnocryptes minimusa
   Kaksi soitintavaa kurppaa havaittiin: 3.5. alkaen Jan Toivonjoki (HSE, AJL, ym) sekä 12.5. Lop Lopenkylä (HJ)

TAIVAANVUOHI Gallinago gallinago
   31.3. Rmk Arolampi 1 p (HH) ja Jan Krernaala 1 p (MVA), 1.4. Hat Ihalempi 5 p (ALK).  Ei suuria kerääntymiä.

LEHTOKURPPA Scolopax rusticola
   24.3. Jan Hunttisuo 1 Ä (KL, ym), Hau Miehoila Konaanniemi 1 p (HT) ja Lop Kormu 1 Ä (SL). Maaliskuulta yhteensä 13 kurppaa.

MUSTAPYRSTÖKUIRI Limosa limosa
   6.5. Hau Matkantaka 1 p/m (LK) ja 23.5. Rmk Peltosaari 1 Ä (MPE). Jo toinen kevät peräkkäin, kun alueellamme tavattiin kuireja (2006 3 yks.).

PIKKUKUOVI Numenius paheopus
   Kaikki havainnot: Ensimmäinen ennätysaikainen 16.4. Hat Retulansaari 1 kiert (TK)
Loput normaalisti toukokuisia: 5.5. Hml Vuorentaan pellot 1 p (TN, SN) ja Hau Hahkiala 9 p (MR, LL), 6.5. Hau Matkantaka 2 p/m (LK), 8.5. Hat Poransaari 1 p (SV) sekä viimeiset 11.5. Lam Vanhakartano 3 p (HSE).

KUOVI Numenius arquata
   Ensimmäiset viisi yksilöä samana päivänä 9.4. Jan Toivantorni 2 p (E.Ylönen), Hsj
Mommila 1 p (JMV, AV) ja Lam Lamminjärvi 2 p (RHY). Kerääntymiä ei ilmoitettu.

MUSTAVIKLO Tringa erythropus
   Martti Raekunnas löysi kaikki alueemme mustavklot. 2.5. Jan Kernaala 10 p (MR, LL), 9.5. Hau Matkantaka 1 p (MR) ja 13.5. Hat Ihalempi 10 kiert (MR).

VALKOVIKLO Tringa nebularia
   26.4. neljällä paikalla: Kal Äimäjärvi 1 m (HH), Hau Kokkala 1 m (LK), Hat Katinala 1 p (MR) ja Hau Jokijärvi 1 p (SV). Ei kerääntymiä. Viimeinen 27.5. Hau
Hauhonselkä 1 p (LK).

METSÄVIKLO Tringa ochropus
   Muutto alkoi hieman tavanomaista myöhemmin. 13.4. Lop Lopenkylä 1 p (HJ), 14.4. jo seitsemällä paikalla.

LIRO Tringa glareola
   1.5. Lop Luutalammi 4 p (KP), 4.5. Jan TA 1 p (MR), 5.5. Hat Hattulanselkä 1 NW
(JKA). Suurimmat kerääntymät vaatimattomat 6.5 Hau Hyvikkälänjärvi 10 p (LK) ja
Hat Katinala 10 p (K.Kopra). Viimeiset 26.5. Jan Harviala 2 p (LL).

RANTASIPI Actitis hypoleucos
   21.4. Jan Hiidenjoki 1 p (JV), 23.4. Hat Lehijärvi 2 p (SV).

PIKKULOKKI Larus minuus
   22.4. Hml Keskusta 2 p (T.A.Seppälä), 26.4. Kal VK 1 p (HH, IHA), 27.4. Hml
Hattelmalanjärvi 3 p (SV, PH). Suurin kerääntymä 6.-7.5. Lam Jv-puhdistamo 80 p
(JH, MVA).

NAURULOKKI Larus ridibundus
   19.3. Hml Kauriala 1 SSE (LL), 20.3. Hml Uimahallinranta 2 p (ALK). 29.3 Hml
Uimahallinranta jo 690 p (ALK), joka samalla kevään suurin määrä.

KALALOKKI Larus canus
   16.3. Hml Vanajavesi 2 ad p (KJ), 20.3. Rmk Peltokylä 1 p (HH). 29.3. Hml Uimahallinranta jo 30 p (ALK). Suurin ilmoitettu määrä vasta 28.4. Tuu Jokikulma
100 p (H.Kolunen).

SELKÄLOKKI Larus fuscus
   Uusi saapumisennätys 20.3. Hml Miemalanselkä 4 p (KJ, YM). 29.3. Hml Uimahallinranta 11 p (ALK). Tänä keväänä ei ilmoitettu suuria kerääntymiä.

HARMAALOKKI Larus argentatus
   Kevään suurin määrä 20.3. Hml Uimahallinranta 1100 p (MR).

MERILOKKI Larus marinus
   4.3. Hml Vanajavesi Kirstula jo 14 p (SV)

KALATIIRA Sterna hirundo
   23.4. Jan Turenki 1 NW (TS), 24.4. jo kuusi havaintoa enimmillään 9 yks. 26.4. Hml Uimahallinranta jo 33 p (MR).

MUSTATIIRA Chlidonias Niger
   Edellisestä keväthavainnosta on kulunut jo kymmenkunta vuotta. Nyt 19.5. Lop Villanokka 1 S (CC).

UUTTUKYYHKY Columba oinas
   10.3. Lop Lopenkylä 1 N (HJ), 11.3. Rmk Korttionmäki 2 m (HH). Tämän jälkeen
jo useilla paikoilla. Kaikkiaan noin 40 havaintoilmoitusta 60 yksilöstä eli havaintomäärissä oli jälleen pientä nousua.

SEPELKYYHKY Columba palumbus
   14.3. Jan Kernaala 4 m (ATA, EA), 16.3. Jan Mallinkainen 2 N (RKO, Hat Lepaa
1 p (TK) ja Hat Lahdentaka 2 E (KK). 10.4. Lam Tommala 100 p (JH).

TURKINKYYHKY Streptopelia decaocto
   18.5. Kal Iittala Hukari 1 p (P.Kansanen) ja 27.5. sama paikka 1 NW (EP).
Hat Lepaan Viinitilalla nähtiin ensimmäinen 19.5. 1 p (TK) ja 31.5. saapui paikalle
toinenkin yksilö (TK). Tämä johti Kanta-Hämeessä harvinaiseen pesintään.

KÄKI cumulus canorus
   6.5. Rmk Uhkoila 1 Ä (EH) ja Hat Anomaa Tyry 1 Ä (R.Suokas). Tämän jälkeen
yleistyi nopeasti.

SUOPÖLLÖ Asio flammeus
   20.3. Rmk Herajoen pellot 1 p (HH). Mainittakoon, että toisesta muuttopöllöstämme sarvipöllöstä ei tehty ainoatakaan ilmoitusta keväältä.

KEHRÄÄJÄ Caprimulgus europaeus
   19.5. Lop Pernunnummi 1 Ä (CC). Lisäksi toukokuun puolella 5 havaintoa.

TERVAPÄÄSKY Apus apus
   7.5. Rmk Peltosaari 2 m (ARA), 12.5. Hat Hattulanselkä 5 p (JKA). 15.5. Rmk Paalijärvi jo 120 p (HH) ja 17.5. Hml Aulanko 100 p (JKA)

KÄENPIIKA Jynx torquilla
   3.5. Hat Lahdentaka 1 Ä (KK), 7.5. Jan Tervakoski 1 p (ATA), Hml Harviala 2 Ä
(J.Ylätalo) ja Lam Jahkola 1 Ä (TM ).

HARMAAPÄÄTIKKA Picus canus
   Maaliskuulta 22 havaintoilmoitusta 27 yksilöstä.

KANGASKIURU Lullula arborea
   Jälleen uusi aikaisuusennätys: 16.3. Hsj Monni 1 soid. (EH), 20.3. alkaen Rmk Korttionmäki 2 p (JP, ym), 25.3. Hau Kokkala 1 p/m (LK, MK) ja Ren Hevoskolu 1 m (HH), 31.3. Tuu Teuronjärvi 1 m (JS) ja Kal Ohtinen 1 k Ä (IHA, ym).
   Huhtikuussa jo useita reviirejä.

KIURU Alauda arvensisu
   8.3. Rmk VP 1 p (HH), 10.3. Rmk Herajoen pellot 4 m (HH). 11.3. alkaen jo useilla
paikoilla. Suuria parvia ei ilmoitettu.

TÖRMÄPÄÄSKY Riparia ritaria
   28.4. Kal Muulinjärvi 1 p (P.Sola, ym), 2.5. Hau Hyvikkälänjärvi 2 p (LK), 6.5. Lam Ormajärvi 2 p (SPE, PPE). Toukokuussa lisäksi 9 havaintoa 21 yksilöstä.

HAARAPÄÄSKY Hirundo rustica
   Huhtikuiset: 28.4. Rmk Arolampi 1 p (HH), 29.4. Hau Hyvikkälänjärvi 3 p (LK) ja
Kal Äimäjärvi 1 p (ALK), 30.4. Tuu Teuronjärvi 2 p (JS) ja Kal Äimäjärvi 4 p (SV).

RÄYSTÄSPÄÄSKY Delichon urbicum
   26.4. Kal Pirttikosken torni 1 m (HH, IHA). Huhtikuussa lisäksi 10 havaintoa 50
yksilöstä.

METSÄKIRVINEN Anthus trivialis
   14.4. Jan Hirvikalliot 2 p (MHV), 17.4. Hat Ilamo 1 m (TNU), 20.4. Lam Evo 1 Ä (TM ).

NIITTYKIRVINEN Anthus pratensis
   20.3. Rmk Herajoen pellot 1 p (HH), 21.3. Hsj Monni 1 m (JM).
   Suuri ilmoitettu kerääntymä 24.4. Jan Turenki Otila vain 15 p (KMY).

KELTAVÄSTÄRÄKKI Motacilla f-lava
   28.4. Rmk Arolampi 1 p (HH), 4.5. Jan Kernaalanjärvi 1 p (KMY). Kaikkiaan vain 29 yksilöä ilmoitettiin eli on nykyään keväisin todella vähissä.

VÄSTÄRÄKKI Motacilla alba
   Kaksi ensimmäistä alitti entisen saapumisennätyksen (20.3.2002). 15.3. Hsj Monni 1 m (EH) ja 18.3. Rmk S-market 2 p (E.Tiainen). Näiden lisäksi maaliskuussa vielä 13 havaintoa. Kevään suurimmat keskittymät: 28.4. Hsj Ryttylä 76 p (JP) ja 3.5. Hat
Suontaka 70 p (LL).

TILHI Bombycilla garrulus
   Maaliskuussa vielä suhteellisen yleinen. Viimeiset yleensä toukokuussa, niin nytkin
6.5. Hat Anomaa Tyry 52 p rengastajien marjaruokinnalla (LK).

PEUKALOINEN Troglodytes troglodytes
   Maaliskuulta kolme havaintoa: 25.3. Lop Salmio 1 Ä (CC), 31.3. Tuu Teuronjärvi 1 Ä (JS) ja Jan Haitti 1 Ä (TNU). Aprillipäivänä jo viidellä paikalla.

RAUTIAINEN Prunella modularis
   4.3. Jan Turenki 1 p (ALK9, joka saattoi olla talvehtinut yksilö. 31.3. Rmk Arolampi 1 Ä (HH), Kal Lintumaa 1 Ä (ARA) ja Hml Olympiakylä 1 Ä (MHV).

PUNARINTA Erithacus rubecula
   Jälleen uusi aikaisuusennätys: 21.3. Jan Turenki Pyhämäki 1 p (JV). 25.3. Lop Kormu 1 Ä (SL) ja Jan Toivantorni 1 Ä (MVA).

SATAKIELI Luscinia luscinia
   9.5. Hat Poransaari 1 Ä (SV), 10.5. Hml Katinen 1 Ä (TN). Tämän jälkeen yleistyi
 nopeasti.

LEPPÄLINTU Phoenicurus phoenicurus
   28.4. Hat Purkalo 1 k p (SV), 29.4. Jan Turenki Otila 1 k p (KMY). Koko keväänä
Ilmoitettiin vai 17 lintua.

PENSASTASKU Saxicola rubetra
   Kolme lintua huhtikuun puolella: 28.4. Jan Turenki Otila 1 k p (KMY) ja Hau Länsi-Hahkiala 1 p (LK), 29.4. Kal Pirttikoski 1 p (ALK).

KIVITASKU Oenanthe oenanthe
   17.4. Rmk Peltosaari 1 p (MPE), 18.4. Rmk Riihiviita 1 p (HSE)

SEPELRASTAS Turdus torquatus
   Harvinaista herkkua kaksi yksilöä samalla paikalla: 3.-5.5. Jan Korpi 2 p (ad k ja 2kv k) (KMY, ym).

LAULURASTAS Turdus philomelos
   Aikaisuusennätys tietty: 21.3. Jan Nummenpää 2 p (MHV), 24.3. Tuu Teuronjärvi 1 E (JS), 25.3. Lop Kesijärvi 1 ä (JMV, AV)

PUNAKYLKIRASTAS Turdus iliacus
   23.3. Hml Voutila 1 NE (PH) ja Jan Turenki Otila 1 p (KMY), 24.3. Hau Kokkala 3
NE (LK). 8.4. Jan Turenki puhdistamo 35 p (JVS)

KULORASTAS Turdus viscivorus
   Saapumisennätys parani jopa 5 päivää: 15.3. Hat Anomaa 1 p (PP), 20.3. Rmk Korttionmäki 1 m (HH), 21.3. Lop Luutasuo 1 Ä (SS, ES). Lisäksi vielä 14 havaintoa
maaliskuulta.

PENSASSIRKKALINTU Locustella nasevia
   19.5. Tuu Teuronjärvi saha 1 Ä (JS), 21.5. Hat Poransaari 1 Ä (SV).

VIITASIRKKALINTU Locustella fluviatilis
   Todella poikkeuksellisen varhainen yksilö: 1.5. Hml Miemala (AK). Seuraavat normaalisti 27.5. Hml Kutalanjoli 1 Ä (JVS) ja Hml Luhtiala 1 Ä (SV).

RUOKOKRTTUNEN Acrocephalus schoenobaenus
   24.4. Jan Toivanjoki 1 Ä (AL), seuraavat vasta pari viikkoa myöhemmin 10.5. Hml
Metsänkylänlahti 1 Ä (SV) sekä 11.5. Tuu Ylinen Tuuloslammi 1 Ä (TM ) ja Hat
Hattulanselkä 1 Ä (JKA).

RYTIKERTTUNEN Acrocephalus scirpaceus
   14.5. Jan Toivanjoki  2 Ä (AL) sivuaa saapumisennätystä, 19.5. Jan Alasjärvi 2 Ä (HH), 24.5. Lam Hampaanmaa 1 Ä (TM ).

LUHTAKERTTUNEN Acracephalus palustris
   26.5. Hau Kokkala 1 Ä (LK), 27.5. Hat Nihattula 1 Ä (SV), Hat Tenhola 1 Ä (PH) ja Jan Turenki 1 Ä (MHV, ym).

VIITAKERTTUNEN Acrocephalus dumetorum
   20.5. Hat Peltokylä 1 Ä (KK), 22.5. Hat Retulansaari 1 Ä (PV), 26.5. Rmk Juppala 1 Ä (HH).

RASTASKERTTUNEN Acrocephalus arundinaceus
   Vuoden tauon jälkeen taas havaintoja: 11.5. Lam Jv-puhdistamo 1 Ä (IHA, JK) ja 18.5. Jan Alasjärvi 1 Ä (ATA, ym).

KULTARINTA Hippolais icteria
   16.5. Jan Hiidenjoki 1 Ä (JV) ja Rmk Arolampi 1 Ä (HH), 17.5. Rmk Sammalisto
2 Ä (HH). Toukokuussa kaikkiaan 15 laulavaa.

MUSTAPÄÄKERTTU Sylvia atricapilla
   Rmk Petsamossa talvehtinut naaras näyttäytyi vielä 5.3. (AN). Ensimmäiset muutajat 28.4. Hml Hongisto 1 k Ä (RY) joka paransi ennätystä päivällä sekä 30.4. Rmk Jussilansuo 1 Ä (ALK).

LEHTOKERTTU Sylvia borin
   13.5. Hat Lepaa 1 Ä (MR) ja Hau Sappee 1 Ä (P.Laine)

HERNEKERTTU Sylvia curruca
   7.5. Hat Anomaa tyry 1 p (PP), 8.5. jo neljällä paikalla.

PENSASKERTTU Sylvia communis
   7.5. Rmk Herajoen pellot 1 p (JPE), 8.5. Hat Lahdentaka 1 Ä (KK) ja Jan Turenki
Pyhämäki 1 p (JV).

IDÄNUUNILINTU Phylloscopus trochiloides
   Kolme toukokuista: 21.5. Hml Keinusaari 1 Ä (S:Sergejeff), 27.5. Hau Kokkala 1 Ä
(LK) ja 29.5. Kal Särölammet 1 Ä (IHA).

SIRITTÄJÄ Phylloscopus sibilatrix
   Kolme huhtikuista: 27.4. Rmk Juppala 1 Ä (H.Luoto), 29.4. Rmk Jussilansuo 1 Ä (SL) ja Lam Biol. asema 2 Ä (JH).

TILTALTTI Phylloscopus collybita
   25.4. Lam Kaitalammi 1 Ä (TM ), 26.4. Hat Retula 1 Ä (SV) , 28.4. Jan Turenki Otila 1 Ä (KMY).

PAJULINTU Phylloscopus trochilus
   28.4. Jan Isomäki 1 p (TK), 1.5. Jan TA 1 p (JVS), 3.5. Jan Turenki Otila 1 Ä (KMY).

HARMAASIEPPO Muscicapa striata
   16.5. Tuu Teuronjärvi saha 1 p (JS), 17.5. Jan Turenki Otila 1 p (KMY) ja Lam Evo 4 p (TN, JKU).

PIKKUSIEPPO Ficedula parva
   Kaksi toukokuista: 22.5. Hml Aulanko 1 Ä (VV, HSE) ja 24.5. Hat Kivikolu 1 Ä (TNU).

KIRJOSIEPPO Ficedula hypoleuca
   Ensimmäinen älyttömän aikainen (uusi SE) 2.4. Hml Olympiakylä 1 k p (MHY).
Seuraavat normaalisti 24.4. Jan Turenki Pyhämäki 1 k p (JV) ja 26.4. Lop Launonen
1 k p (MVA).

PÄHKINÄNAKKELI Sitta europaea
   Hat Ilamossa talvehtinut yksilö näyttäytyi viimeisen kerran 6.4. (TK).

KUHANKEITTÄJÄ Oriolus oriolus
   Toukokuiset: 20.5. alkaen Hau Vitsiälä 1 Ä (O.Koskela, ym) ja 29.5. Hau Kokkala 1 Ä (LK, MK).

PIKKULEPINKÄINEN Lanius collurio
   15.5. Hau Hyömäki 1 p (PP), 16.5. Kal Kutila 1 k p (SR) ja Jan Turenki Otila 1 n p (KMY).

ISOLEPINKÄINEN Lanius excubitor
   Havaintoja maaliskuu 21, huhtikuu 9 ja toukokuu 2

MUSTAVARIS Corvus frugilegus
   10.3. Hml Tuiskula 2 p (ALK) ja Hml Paroinen 2 p (MR), 11.3. Jan Hakoinen 3 m (ALK). Yhteensä maaliskuussa 10 hav. 14 yks., huhtikuussa 1 hav 2 yks.ja toukokuiset 10.5. Hat Purkalo 1 2kv p (SV) ja 13.5. Hau Matkantaka 1 2kv p (MR)

KOTTARAINEN Sturnus vulgaris
   Muuton alku vaikea todeta talvehtineiden takia. 10.3. alkaen havaintoja usealla paikalla. Kevään suurin parvi 6.4. Hat Leinälä 65 p (SV).

PEIPPO Fringilla coeleps
   31.3. ensimmäinen parempi muutto: Tuu Tuulosjärvi 10 p ja 55 m (JS) sekä Hat Hattulanselkä 100 m (JKA).

JÄRRIPEIPPO Fringilla montifringilla
   26.3. Hau Kokkala 1 k p (MK) ja Lop Lopenkylä 2 k p (HJ), 27.3. Hau Kokkala 2 k p (LK).

VIHERVARPUNEN Carduelis spinus
   Suurin kerääntymä 23.3. Hau Kokkala 250 p ruokinnalla (LK).

HEMPPO Carduelis cannabina
   13.3. Hat Suontaka 1 m (KJ, ym), 15.3. sama paikka 1 m (ATA, EA), 22.3. Hsj Monni 7 m (JM).

URPIAINEN Carduelis flammea
   Päämuutto maalis-huhtikuun vaihteessa. 31.3. Hau Kokkal 80 m (LK) ja Lam Avuskulma 50 m (S-L.Kivelä). Viimeinen 13.4. Jan Harviala 1 NE (JMV).

TUNDRAURPIAINEN Carduelis hornemanni
   3.3. Hau Kokkala 1 p (LK), 6.3. Hml Karanoja 1 p (MR), 15.-19.3. Hat Lepaa 1 p (TK) ja 28.3. Lam Biol. asema 1 p (JH, ym).

PUNAVARPUNEN Carpodacus erythrinus
   9.5. Lam Jahkola 1 Ä (RHY), 18.5. Rmk Hirvijärvi 2 Ä (HH), 19.5. Hat Pekola Ellilä 1 Ä (JKA).

NOKKAVARPUNEN Coccothraustes coccothraustes
   Kevään ainoa havainto: 19.5. Tuu Teuronjärvi saha 1 N (JS)

LAPINSIRKKU Calcarius lapponicus
   Kaikki havainnot: 26.3. Rmk Herajoen pellot 1 p (HH), 28.3. Hau Alvettula Ellilä
1 p (LK), 29.3. Hat Suontaka 1 ä (AAI), 31.3. Hat Katinala 1 p (KR), 9.4. Hat Suontaka 19 p (HSE,ym) ja 28.4. Lop Kormu 1 p (SL).

PULMUNEN Plectrophenax nivalisä
   Vuosikausiin vaisuin pulmuskevät. 11.3. Hat Suontaka 4 m (MHV), 14.3. Kal Paukkarinaukee 1 m (MR).
   Suurimmat kerääntymät vaatimattomia: 17.3. Hau Miehoila Konaanniemi 20 p (HT) ja Hat Lepaa 22 p (TK), 22.3. Kal Paukkarinaukee 36 p (IHA, JK).

PELTOSIRKKU Emberiza hortulana
   Kaikki: 11.5. Hat Valtee 1 Ä (SV), 13.5. Hsj Karhi 3 Ä (HH), 18.5. Jan Uittamo 1 Ä (HH), 20.5. Rmk Riihiviita 1 Ä (HH), 22.5. Lam Hietoinen 1 p (KMY), 23.5. Kal Kutila 1 Ä (HH) ja 30.5. Kal Pirttikoski 1 Ä (IHA).

PAJUSIRKKU Emberiza schoeniclus
   23.3. Kal Äimäjärvi 1 p (IHA, JK), 24.3. Hat Vesunta 1 k p (MR) ja Hau Alvettulanjoki 1 n p (LK). 27.3. Hat Vesunta jo 12 p (MR).